Informuojame, kad svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) produktų krepšelio formavimui bei tinkamam šios svetainės funkcionavimui. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus, bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Sutinku uždaryti

Pasiruošimas namų statybai

greztiniu_pamatu_liejimas.jpg nps_meistrai.jpg perdangos_betonuotojai.jpg perdangos_irengimas.jpg

Pasiruošimas statybai
Naujų statinių statybos statybviečių ruošimo darbai yra:
- teritorijos valymas (esamų statinių griovimas, komunikacijųperkėlimas,medžių ir krūmų pjovimas bei kelmų rovimas, dirvožemio nukasimas);
- teritorijos aptvėrimas; - apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens;
- geodezijos darbai statybvietėje; - laikinųjų ir nuolatinių kelių tiesimas,buitinių patalpų ir kitų laikinųjų pastatų statyba, laikinųjų inžinerinių tinklų tiesimas;
- gamtosaugos darbai.

Esamų pastatų griovimas:
Leidimai ardyti ir griauti statinius išduodami pagal tvarką, nustatytą STR 1.07.02:2002 [5.3]. Statinio ardymo ir griovimo darbams ruošiamas statybos darbų technologijos projektas (SDTP). Statinių konstrukcijos ardomos atvirkštine seka negu statomos ir taip, kad jas galima būtų panaudoti kitai statybai. Griaunama įvairiais mechanizmais (ekskavatoriais, strėliniais kranais) su prikabinamais pleištiniais ar rutuliniais krūviais. Atskiros sienos verčiamos traktoriais ar buldozeriais. Kai kurios konstrukcijos sutrupinamos pneumatiniais ar hidrauliniais plaktais, gręžimo ir pjaustymo įrankiais. Statiniai griaunami ir sprogdinimo būdu.

Medžių ir krūmų pjovimas, kelmų rovimas, dirvožemo nukasimas:
Medžių ir krūmų pjovimą reikia suderinti su vietos gamtosaugos įstaigomis ir gauti raštišką leidimą, kuriame nurodoma, kokius želdinius statybvietėje leidžiama pašalinti. Likę statybvietėje medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis. Ruošiant statybvietę, nukasamas dirvožemis ir, nesumaišant su gruntu, saugomas numatytose ir netrukdančiose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aikštelėje nėra vietos, dirvožemis išvežamas už statybvietės. Statybvietė aptveriama patikimos konstrukcijos tvora. Jeigu statinys prie gatvės, įrengiamos apsaugos zonos, kurių plotis priklauso nuo pastato aukščio. Kai statinio aukštis yra iki 20 m – apsaugos zonos plotis 5,0 m, kai aukštis nuo 20 iki 70 m – zonos plotis 7,0 m. Laikinieji statiniai statybvietėje įrengiami naudojant ekonomiškas medžiagas ir konstrukcijas, inventorines patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus kelius, inžinerinius tinklus, pirmiausia juos reikia įrengti. Statybos aikštelėje esančius ir netrukdančius statybos darbams pastatus reikia pritaikyti statybos poreikiams. Jei, įrengiant buitines patalpas, nėra galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų, įrengiami nusodinimo šuliniai ir nuotekos iš jų išvežamos. Gamtosaugos priemonės numatomos statybos darbų technologijos projekte, įvertinus sąlygas, numatytas išduodant leidimą statybai.

Apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens:
Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio vandens nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvietė lyginama su nuolydžiu i > 0,005. Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo darbus, numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. Atvirasis drenažas - tai grioviai, kurių gylis iki 1,50 m, o dugno nuolydis i > 0,005, su nuožulniais šlaitais ir vandens rinktuvais. Svarbu, kad siurbiant vandenį iš rinktuvų, nepradėtų slinkti iškasos šlaitai ir nebūtų suardytas būsimojo pastato pagrindas. Uždarasis drenažas įrengiamas tada, kai statybai trukdo atvirasis drenažas. Jei statinio projekte numatytas nuolatinis uždarasis drenažas, jis įrengiamas ir naudojamas statybos reikmėms. Įrengiant drenažą, žemės darbai vykdomi nuo išleistuvo aukštesnio lygio link, o vamzdžiai klojami ir filtruojančios medžiagos pilamos (kad į drenažą nepatektų nešvarus vanduo) išleistuvo arba siurblinės link.

Namų projektai, statyba

Reikia pagalbos?
O gal turite klausimų?

Jus aptarnaus įmonės konsultantas

Palikti žinutę
Reikia pagalbos?

Pasiruošimas namų statybai

greztiniu_pamatu_liejimas.jpg nps_meistrai.jpg perdangos_betonuotojai.jpg perdangos_irengimas.jpg

Pasiruošimas statybai
Naujų statinių statybos statybviečių ruošimo darbai yra:
- teritorijos valymas (esamų statinių griovimas, komunikacijųperkėlimas,medžių ir krūmų pjovimas bei kelmų rovimas, dirvožemio nukasimas);
- teritorijos aptvėrimas; - apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens;
- geodezijos darbai statybvietėje; - laikinųjų ir nuolatinių kelių tiesimas,buitinių patalpų ir kitų laikinųjų pastatų statyba, laikinųjų inžinerinių tinklų tiesimas;
- gamtosaugos darbai.

Esamų pastatų griovimas:
Leidimai ardyti ir griauti statinius išduodami pagal tvarką, nustatytą STR 1.07.02:2002 [5.3]. Statinio ardymo ir griovimo darbams ruošiamas statybos darbų technologijos projektas (SDTP). Statinių konstrukcijos ardomos atvirkštine seka negu statomos ir taip, kad jas galima būtų panaudoti kitai statybai. Griaunama įvairiais mechanizmais (ekskavatoriais, strėliniais kranais) su prikabinamais pleištiniais ar rutuliniais krūviais. Atskiros sienos verčiamos traktoriais ar buldozeriais. Kai kurios konstrukcijos sutrupinamos pneumatiniais ar hidrauliniais plaktais, gręžimo ir pjaustymo įrankiais. Statiniai griaunami ir sprogdinimo būdu.

Medžių ir krūmų pjovimas, kelmų rovimas, dirvožemo nukasimas:
Medžių ir krūmų pjovimą reikia suderinti su vietos gamtosaugos įstaigomis ir gauti raštišką leidimą, kuriame nurodoma, kokius želdinius statybvietėje leidžiama pašalinti. Likę statybvietėje medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis. Ruošiant statybvietę, nukasamas dirvožemis ir, nesumaišant su gruntu, saugomas numatytose ir netrukdančiose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aikštelėje nėra vietos, dirvožemis išvežamas už statybvietės. Statybvietė aptveriama patikimos konstrukcijos tvora. Jeigu statinys prie gatvės, įrengiamos apsaugos zonos, kurių plotis priklauso nuo pastato aukščio. Kai statinio aukštis yra iki 20 m – apsaugos zonos plotis 5,0 m, kai aukštis nuo 20 iki 70 m – zonos plotis 7,0 m. Laikinieji statiniai statybvietėje įrengiami naudojant ekonomiškas medžiagas ir konstrukcijas, inventorines patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus kelius, inžinerinius tinklus, pirmiausia juos reikia įrengti. Statybos aikštelėje esančius ir netrukdančius statybos darbams pastatus reikia pritaikyti statybos poreikiams. Jei, įrengiant buitines patalpas, nėra galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų, įrengiami nusodinimo šuliniai ir nuotekos iš jų išvežamos. Gamtosaugos priemonės numatomos statybos darbų technologijos projekte, įvertinus sąlygas, numatytas išduodant leidimą statybai.

Apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens:
Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio vandens nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvietė lyginama su nuolydžiu i > 0,005. Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo darbus, numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. Atvirasis drenažas - tai grioviai, kurių gylis iki 1,50 m, o dugno nuolydis i > 0,005, su nuožulniais šlaitais ir vandens rinktuvais. Svarbu, kad siurbiant vandenį iš rinktuvų, nepradėtų slinkti iškasos šlaitai ir nebūtų suardytas būsimojo pastato pagrindas. Uždarasis drenažas įrengiamas tada, kai statybai trukdo atvirasis drenažas. Jei statinio projekte numatytas nuolatinis uždarasis drenažas, jis įrengiamas ir naudojamas statybos reikmėms. Įrengiant drenažą, žemės darbai vykdomi nuo išleistuvo aukštesnio lygio link, o vamzdžiai klojami ir filtruojančios medžiagos pilamos (kad į drenažą nepatektų nešvarus vanduo) išleistuvo arba siurblinės link.

Mobili www.namustatybos.lt versija